Retningslinjer for keramikværkstedet

Læs brugernes retningslinjer for, hvordan man bruger keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus.

Keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus er et brugerstyret værksted. Derfor har brugerne på et brugermøde vedtaget dette sæt retningslinjer for, hvordan man må bruge værkstedet som bruger. Alle brugere skal overholde retningslinjerne for at beskytte værkstedets interiør og økonomi.

Retningslinjer

Information

Facebook-gruppen "Værkstederne i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus".

Klik her for at komme til Facebookgruppen.

Øverst står "Retningslinjer for brug af keramikværkstedet" (er indarbejdet i denne introduktion).

Overordnede principper

Værkstedet er brugerstyret og selvkørende, så alle har ansvar for, at værkstedet kan fungere.

Der er ikke nogen ansatte til at rydde op og gøre rent mv. Man skal selv tage vare på redskaber, udstyr mv., holde orden i sine ting, gøre rent efter sig - og tage vare på egen og andres sikkerhed.

Ler købes på stedet og medlemskab bestilles via hjemmesiden.

Værkstedet må ikke benyttes til kommerciel produktion.

Man skal deltage i et intromøde før man bliver bruger - om anvendelsen af faciliteter og materialer samt skik og brug på værkstedet.

Der afholdes brugermøder med jævne mellemrum. Disse annonceres på i Facebook-gruppen og via email. Her debatteres og revideres regler for brug af værkstedet.

Kurser og workshops: Værkstedet udbyder workshops og kurser mod betaling. Disse annonceres i Facebook-gruppen og på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus' hjemmeside.

Adgang, kontakt, kommunikation

Adgang til keramikværkstedet sker gennem hovedindgangen i Lyrskovgade 2-4. Værkstedet ligger på 3. sal og på 4. sal. Adgangskode til døren fås ved indmel­ding i værkstedet. Keramikværkstedet kan bruges døgnet og året rundt.

Adgangskode til værkstedet sendes via mail eller nyhedsbrev, når man har deltaget i obligatorisk intro.

Vesterbro Bibliotek og Kulturhus inviterer til brugermøder på Facebook-siden, via mail eller nyhedsbrev.

Materialer

Kun ler købt på stedet må anvendes.

På lager er normalt porcelænsler samt fem typer stentøjsler: uden iblandet chamotte, med 0,2 mm chamotte og et meget groft skulpturler. Desuden et gult ler - brænder rødt op. (Charmotte er brændt ler, som er knust. Giver stabiblitet til leret).

Desuden er der porcelænsstøbeler og stentøjsstøbeler.

Lertøjsler er fravalgt.

Ler købes inden forbrug. Betaling via MobilePay.

Ved køb af ler indskrives navn, lertype, antal kg og samlet pris i bon-bogen, som ligger på værkstedet.

Priser:

Stentøjsler og støbeler koster 30 kr. pr. kg/l.
Porcelænsler koster 35 kr. pr. kg/

Øvrige materialer:

Værkstedet har et antal glasurer - prøver på dem forefindes på værkstedet (på stentøj og porcelæn).

Værkstedet har et antal begitninger - prøver på dem forefindes på værkstedet.

På værkstedet hænger en ønskeliste. Her kan man skrive alle ønsker.

Ønsker du en ny type ler, må du være forberedt på at betale for en hel pakke, hvis du er den eneste, der ønsker den bestemte slags ler.

Værktøj/maskiner

Værkstedet råder over et antal af alt grund-værktøj.

Værkstedet har en extruder (pølsemaskine) med diverse tilhørende profiler.

Værkstedet har en pladerulle.

Værkstedet har seks elektriske drejeskriver plus en sparkeskive.

Værkstedet har en sprøjtemaskine.

Værkstedet har pt. fire ovne.

Ingen maskiner må anvendes uden forudgående instruktion i brug og rengøring!

Som medlem kan du få leje en kasse til egne ting fx personligt værktøj. Overvej om du har brug for det og tag hensyn til dine medbrugere når du gør krav på reolplads via din kasse.

Sikkerhed og rengøring

Det farligste ved arbejdet med keramik er støv. Lerpartikler har modhager og kan give støvlunger.

Rengøring af værktøj:

Kun ved vaskene med slamkar. Tingene må ikke efterlades til tørring ved vasken men skal sættes på plads med det samme.

Rengøring af arbejdsbord plus plads/arbejdsområder: Fej/støvsug det værste og vask med vand (om nødvendigt flere gange; vand binder støv)

Hvis fejning: Træk forsigtigt ind mod dig selv - ikke fremad, det hvirvler støv op.

Brug støvmaske ved:

Tørslibning. Tør slibning må kun ske under udsugning i sprøjtekabinen.

Gipsblanding (gipsstøv er farligt).

Glasering med sprøjtepistol (glasurstøv er endnu farligere).

Engangsmasker fra farvehandel eller byggemarked er bedre end ingenting, især til støv, men invester i fx en 3M halvmaske nr. 6200 til ca. 200 kr. plus filtre efter behov til støv hhv. kemi).

Arbejdsgange

Tørrehylder:

Ting der arbejdes på, og færdige ting som skal tørre, sættes på tørrehylderne med seddel med navn og dato. Ting må ikke fylde op på tørrehylderne mere end to måneder.

Ikke-færdige ting dækkes tæt med plastik for at forhindre udtørring.

Forglødningshylder:

Når tingene er helt tørre, flyttes de til forglødningshylder. Forglødning er den første brænding, der sker ved en temperatur på omkring 950 grader. Herefter er de klar til glasering.

Forglødede emner må kun henstå i kortere tid.

Glaseringshylder:

Når du har glaseret dit værk, sættes det glaserede emne på glaseringshylder. Fjern glasur tre mm. fra bunden af emnet før det sættes til brænding (ellers brænder det på, går i stykker, beskadiger ovnplader). Den ansvarlige for brænding medtager ikke emner, der har glasur på de nederste tre mm.

Anvender du løbeglasur, skal du altid anbringe tingene på en plade, som du selv fremstiller til formålet.

Vedlæg igen seddel med navn og dato, og evt. særlige krav til temperatur ved den endelige brænding, som sker ved 1260

Færdighylde:

Her stilles de færdige ting, og du skal tage dem med hjem hurtigst muligt.

Brænding

Brændingen foretages kun af folk, der er godkendt til at bruge ovnene. En brænding tager et par døgn, og ovne må ikke åbnes før temperaturen er nede på 100 grader.