Skab kultur sammen med os

Få gratis lokaler og hjælp til dit kulturprojekt i en af vores mange kulturinstitutioner

Vi vil meget gerne være rammen for dit kulturprojekt. Vi er åbne for alt fra foredrag og festivaler til faste arrangementer som danseaftener, fællesspisning eller en koncertrække.

Du kan altid henvende dig til os med din ide: Vi rådgiver og hjælper efter aftale med alt fra idéudvikling, projektbeskrivelse og fundraising til kommunikationsrådgivning. Det er altid dig, der har ansvaret for projektet fra idé til evaluering.

Vi siger altid ja, hvis vi har tid og plads, og dit projekt er non-profit, åbent og opfylder vores betingelser. Hvis dit projekt er kommercielt, vil vi meget gerne snakke videre om mulighederne for et partnerskab.

Vesterbro, Valby, Vanløse og Sydhavnen. Kultur V dækker et stort område med tre kulturhuse, fem biblioteker og en masse idræt. Du kan enten vide, hvor du passer ind, eller få hjælp af os til at finde de rigtige rammer.

Muligheder og betingelser

Læs om dine muligheder for lokaler, udstyr og rådgivning samt betingelserne for at lave kulturevents.
""

Send din projektidé

Vi vil meget gerne samarbejde med dig om din projektidé. Klik her og beskriv din idé, så vi kan komme godt fra start.

Læg dit event på hjemmesiden

Når du afholder et åbent arrangement i samarbejde med Kultur V, skal du lægge det på hjemmesiden, så det indgår i eventkalenderen.

Evaluering

Når du har afholdt et arrangement i samarbejde med Kultur V, så skal du indsende en digital evaluering.

Kultur V - mail: kulturv@kff.kk.dk - tlf.: 33 66 30 50