Vanløsehallerne er nu åbne igen, men kun for foreningsbrug

12.06.2020
Private idrætsbrugere henvises til Hafnia-Hallen, Grøndal MultiCenter, Nørrebrohallen, Svanemøllehallen og Prismen. Læs her om genåbningen.

For at flest muligt kan bruge vores faciliteter vil vi i en overgangsperiode holde bade- og omklædningsfaciliteter lukkede. Du vil derfor skulle klæde om hjemmefra.

Bemærk også, at der er en begrænsning på, hvor mange personer, der må benytte faciliteterne samtidig. Maksimumantal fremgår i det enkelte lokale.

Er du forælder til et barn, der dyrker foreningsidræt, håber vi at kunne overtale dig til ikke at kigge på, da du tæller med i maksimumantal personer. Du kan hente dit barn ved indgangen, når undervisningen er slut.

Vi tager følgende tiltag for at du kan færdes sikkert således at vi formindsker risiko for smittespredning af Covid-19.

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring og desinfektion

  • Der vil være dispensere med håndsprit ved indgangen, udgangen og ved alle toiletter
  • Ophold i foyer er ikke tilladt, man skal forlade anlægget umiddelbart efter endt træning.
  • Vi anbefaler, at alle overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask samt man holder afstand og udviser hensyn til hinanden
  • Vi opsætter skiltning med oplysninger om generelle sikkerhedsregler
  • Foreninger skal rengøre kontaktflader før og efter hver brug med wipes. Rengøringen skal være afsluttet senest 5 minutter før tiden udløber.
  • Hvis du udviser symptomer på Covid-19 beder vi dig ikke om at benytte stedet.

Kultur V - mail: kulturv@kff.kk.dk - tlf.: 33 66 30 50