Corona-virus

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune er lukket eller ændret pga. corona-virus. Læs her, hvordan de forskellige områder fungerer i de næste uger, og hvordan du kommer i kontakt med os.

 

Læs mere på kk.dk/corona

 

Valby Kulturhus skal istandsættes

14.05.2020
  • valby kulturhus foraar kirsebaerblomster sakura
    Katrine Clausager Rich
Valby Kulturhus skal istandsættes i efteråret 2020 og løftes op til nutidig standard.

Istandsættelsen skal sikre let selvbetjent adgang for brugerne af huset og skabe synergi mellem det kommende bibliotek på Toftegårds Plads og kulturhuset.

Valby Kulturhus er et ældre hus, som efter mange års funktion som kulturhus med mange forskellige brugere, er blevet slidt.

Istandsættelsen har fokus på at skabe bedre adgang og flow for brugere, særligt den selvbetjente adgang, at toiletter, overflader samt installationer lever op til nutidig standard og at husets Teatersal optimeres.

Her er tidsplanen

Der sigtes mod at gennemføre istandsættelsen af kulturhuset fra juli-december 2020. Istandsættelsen vil blive gennemført etapevis, så huset ikke lukkes helt ned på noget tidspunkt.

Det forventes, at der vil blive indgået kontrakt med rådgiver juni 2020. Her vil der blive udarbejdet en præcis tidsplan for renoveringen, som vil blive meldt ud på Valby Kulturhus’ hjemmeside og Facebook-side.

Istandsættelsen følger i kølvandet på nyt bibliotek

Med Budget 2019 blev der afsat i alt 80,3 mio. kr. til anlæg på Toftegårds Plads. Midlerne blev fordelt med 1,4 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan, 72,8 mio. kr. til etablering af et fritliggende nybyggeri indeholdende Valby Bibliotek samt 5,7 mio. kr. til renovering af Valby Kulturhus.

Spørgsmål

For spørgsmål vedr. istandsættelsen kan Mia Keinicke kontaktes her. 

Kultur V - mail: kulturv@kff.kk.dk - tlf.: 33 66 30 50