Valby Kulturhus skal istandsættes

14.05.2020
  • valby kulturhus foraar kirsebaerblomster sakura
    Katrine Clausager Rich
Valby Kulturhus skal istandsættes i efteråret 2020 og løftes op til nutidig standard.

Opdateret den 26. juni kl. 12.00.

Istandsættelsen skal sikre let selvbetjent adgang for brugerne af huset og skabe synergi mellem det kommende bibliotek på Toftegårds Plads og kulturhuset.

Valby Kulturhus er et ældre hus, som efter mange års funktion som kulturhus med mange forskellige brugere, er blevet slidt.

Istandsættelsen har fokus på at skabe bedre adgang og flow for brugere, særligt den selvbetjente adgang, at toiletter, samt at husets Teatersal optimeres.

Desuden istandsættes følgende til nutidig standard:

  • Toiletter
  • Overflader; gulv, vægge, loft
  • El- og IT-installationer
  • Opdatering af brandalarmeringssystemet

Hvad er tidsplanen?

Der sigtes mod at gennemføre istandsættelsen af kulturhuset fra juli-december 2020. Istandsættelsen vil blive gennemført etapevis, så huset kun lukkes helt ned i et begrænset omfang.

Der er indgået kontrakt med entreprenør i starten af juni. Entreprenøren arbejder nu på en tidsplan, som forventes at ligge klar i løbet af juli måned. 

Når den præcise tidsplan er klar bliver den meldt ud på Valby Kulturhus’ hjemmeside og Facebook-side.

Istandsættelsen følger i kølvandet på nyt bibliotek

Med Budget 2019 blev der afsat i alt 80,3 mio. kr. til anlæg på Toftegårds Plads. Midlerne blev fordelt med 1,4 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan, 72,8 mio. kr. til etablering af et fritliggende nybyggeri indeholdende Valby Bibliotek samt 5,7 mio. kr. til renovering af Valby Kulturhus.

Spørgsmål

For spørgsmål vedr. istandsættelsen kan Mia Keinicke kontaktes her. 

Kultur V - mail: kulturv@kff.kk.dk - tlf.: 33 66 30 50