Valby Idrætspark skal være københavnsk idrætsmekka

24.01.2018
Konference kickstarter nyt idrætspolitisk fokus på udviklingen af Valby Idrætspark til københavnsk kraftcenter for eliten og bredden.

Udvikling af Valby Idrætspark til hele Københavns Idrætsmekka skal være en mærkesag for de næste fire år. 

Det var meldingen fra den nye kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld, da han åbnede en konference om ny samlet vision for Valby Idrætspark, som Valby Lokaludvalg var vært for mandag den 22. januar 2018 i Fremad Valbys klubhus, Bevægelseshuset, der ligger i Valby Idrætspark.

Mere end 70 mennesker fra små og store klubber, brugere, politikere og forvaltningsfolk gik til biddet på, hvilke perspektiver og udfordringer de ser for Valby Idrætspark.

Alle gode kræfter skal samles

Den nye kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld, slog i sin åbningstale til konferencen tonen an:

”Både jeg og mine børn er dedikerede brugere af faciliteterne her i Valby Idrætspark. Så jeg har en ret konkret oplevelse af, hvad Valby Idrætspark er i dag – og hvilket kæmpepotentiale vi står med her. Valby Idrætspark er Nordeuropas største sammenhængende idrætsanlæg med 40 forskellige idrætsforeninger og godt 1 mio. besøg om året – så alene målt på størrelsen ligger Valby Idrætspark i den absolutte superliga.

Men jeg ser gerne, at Valby Idrætspark udvikler sig til at blive hele Københavns Idrætsmekka. Derfor vil jeg gøre mit til, at alle gode kræfter kan samles på tværs af foreninger, forvaltninger og professionelle aktører, så vi sammen kan gøre udviklingen af Valby Idrætspark til en markant mærkesag for det idrætspolitiske arbejde i Københavns Kommune for de næste fire år”.

Der mangler en københavnerarena

Kultur V, der er en del af Kultur- og Fritidsforvaltningen, står for den daglige drift af Valby Idrætspark. Her har man siden 2016 arbejdet intenst med formuleringen af en ny samlet vision for området. Visionen har fået titlen ”From Big to Great” som en understregning af, at Valby Idrætspark skal løftes fra at være et idrætsanlæg blandt mange til at blive Københavns absolutte idrætsmetropol.

”Vi har et idrætsanlæg, der for alvor leverer varen, når det gælder det brede udbud af sports- og idrætstilbud til almindelige københavnere. Men det betyder samtidig et markant slid og et løbende fokus på, at faciliteterne er opdaterede og kan yde dét, der forventes.

Men København har også brug for en københavnerarena, der på højt niveau kan løfte og facilitere sportsevents, turneringer, kampe og begivenheder på eliteniveau. Dem er der meget få af i København – og her vil vi meget gerne sætte Valby Idrætspark i spil”, sagde Rikke Skovbølling Brandt, der er områdechef for Kultur V, i sit indlæg på konferencen.

Fremtidige fokuspunkter

Konferencen formulerede en række fokuspunkter for det videre arbejde med at skabe en ny samlet strategi for Idrætsparken:

  • Sammenhæng: Det skal være naturligt at bevæge sig rundt i idrætsparken. Det kræver gode adgangsveje i mellem faciliteter, anlæg og klubhuse.
  • Tilgængelighed: Der skal åbnes op, så der er bedre adgang til idrætsparken både fra Folehaven, Ny Ellebjerg Station, Valbyparken og Ellebjergvej. Trykke og sikre adgangsforhold, så forældre med ro i sindet kan sende deres børn på cykel og gåben til området.
  • Faciliteter: Flere af idrætsparkens faciliteter er nedslidte og den renovering, der er i gang på stadion er slet ikke tilstrækkelig, hvis den skal kunne tiltrække store kampe. Der er også stort ønske fra alle sider om at udnytte de områder, der i dag ikke er i brug, som fx forpladsen til Hafnia-Hallen.
  • Partnerskaber: Der skal tænkes i samarbejde i mellem klubberne, og også ud af boksen i forhold til partnerskaber med erhvervsliv og private investorer.
  • Multifunktionalitet: Når man bygger og renoverer, er det vigtigt at tænke på, at faciliteterne skal kunne udnyttes af de mange forskelligartede idrætsgrene, så der kan blive liv på alle tidspunkter af døgnet.

Konferencen sluttede med at nedsætte en følgegruppe, der sammen med Valby Lokaludvalg og Kultur V skal bidrage til den nye vision, der skal løftes politisk.

Læs også: ”Er det nu det skal lykkedes at udvikle Valby Idrætspark til hele Københavns Idrætsmekka” på Valby Lokaludvalgs hjemmeside.

 

Fakta om Valby Idrætspark:

  • Valby Idrætspark er Nordeuropas største sammenhængende idrætsanlæg med 22 fodboldbaner, seks kunstgræsbaner, fire sportshaller, et stadionanlæg, en svømmehal og fem klubhusanlæg.
  • Over 40 forskellige sports- og idrætsforeninger bruger på fast basis faciliteterne i Valby Idrætspark.
  • Valby Idrætspark er allerede en markant københavnerdestination i kraft af sin størrelse, sin geografiske placering som indgangsport til Københavns Kommune, og fordi Idrætsparken betjener hele København inden for en række idrætsgrene.
  • Valby Idrætspark har gang i en række forskellige byggeprojekter som anlæggelse af ny kunstbane, opførelse af nyt klubhus til Valby Boldklub, renovering af stadionanlæg og indendørs akustikforbedringer og tribunefaciliteter i Valby Hallen.

Læs mere om Valby Idrætspark her.