Støttemuligheder for kulturaktører påvirket af corona-nedlukning

24.04.2020
  • DIT:KBH
Er du som kulturaktør påvirket af corona-nedlukningen, findes der forskellige støttemuligheder.

Mange kulturaktører er påvirkede af den aktuelle situation, hvor størstedelen af samfundet et lukket ned på grund af COVID-19. For hjælpe kulturlivet igennem krisen og i et forsøg på at begrænse skaderne er der oprettet en række hjælpepakker og støtteordninger, som kulturaktører kan søge.

Københavns Kommune har blandt andre initiativer valgt at fremrykke udbetaling af tilskud, og der er givet henstand på huslejen for aktører, forpagtere og lejere, der driver deres forretning i Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner.

Kulturministeriet har vedtaget en kompensationsordning og igangsat en række initiativer, blandt andet økonomisk hjælp til nødlidende kulturinstitutioner, fremrykning af driftstilskud og støtte til spillesteder. Fonde såsom Tuborgfondet og Trygfonden har også lanceret en række akutpuljer, som aktører kan søge.  

Kontakt støtteudbyderen

Nogle tiltag er rettet direkte mod kulturaktører, mens andre er rettet mod erhvervslivet generelt. Det er derfor vigtigt, at man som kulturaktør henvender sig direkte til fx Københavns Kommune, Kulturministeriet, Finansministeriet eller de forskellige fonde. Det er vigtigt at følge med i den videre udvikling, da der løbende kan ske ændringer som følge af den uvisse situation.

Læs mere om de konkrete støtteordninger, muligheder og find links i artiklen 'Støttemuligheder for kulturaktører under coronaen’.

Artiklen er udarbejdet af DIT:KBH, der er et tværgående videnscenter for frivillighed, samskabelse og kreativ vækst i Københavns Kommune.

Kultur V - mail: kulturv@kff.kk.dk - tlf.: 33 66 30 50