Mæt Café stopper i Valby Kulturhus

09.05.2018
Fra 1. juni 2018 slutter forpagtningsaftalen med Mæt Café. Ny forpagter ventes senest at starte fra 1. januar 2019.

Mæt Café stopper som caféforpagter i Valby Kulturhus. Fra den 1. juni 2018 udløber forpagtningsaftalen, og det betyder, at Valby Kulturhus står midlertidigt uden café.

”Vi har været glade for samarbejdet med Thomas Simpson og Mæt Café, der igennem de seneste otte år har drevet caféen til glæde for vores gæster i Valby Kulturhus og nærområdets borgere. Der er tale om et ganske almindeligt kontraktudløb, hvor Thomas har valgt, at han vil benytte anledningen til at prøve noget nyt. Derfor står vi nu overfor, at vi skal finde en helt ny samarbejdspartner, der fremover skal stå for cafédriften i Valby Kulturhus”, siger Lene Karsbæk, der er daglig leder af Valby Kulturhus.

Den sidste uge af maj, hvor forpagtningen af caféen udløber, må man forvente en begrænset mulighed for køb af mad i Mæt Café, ligesom der kan forekomme kortere åbningstider end normalt.

Ny forpagtningsaftale på plads inden nytår

”Den næste forpagter skal kunne levere et cafékoncept, hvor der både serveres økologiske måltider af høj kvalitet, og hvor caféen samtidig tager et større medansvar for kulturhusets daglige drift. Det gælder fx ved afvikling af arrangementer, men det gælder også i forhold til at påtage sig et socialøkonomisk ansvar i samarbejde om lokalområdets foreninger og kulturaktører. Derfor forventer vi først at være på plads med en ny forpagtning i løbet af efteråret og senest fra den 1. januar 2019”, siger Lene Karsbæk.

Der arbejdes på en midlertidig løsning

Netop nu arbejdes der på en midlertidig løsning, som kan strække sig fra tre til syv måneder:

”Vi satser på, at der i mellemperioden fra den 1. juni vil komme en midlertidig caféløsning. Vi har ikke nogen løsning klar her og nu, men vi arbejder på sagen. Der kommer en udmelding, så snart den midlertidige ordning for cafédriften falder på plads”, slutter Lene Karsbæk.

Kulturhuset midlertidigt uden café

Når Mæt Café stopper, får det en række praktiske konsekvenser for brugerne i Valby Kulturhus:

  • Udlevering af nøgler og koder: Har du booket lokale i Valby Kulturhus, vil det fremover være sådan, at du får en e-mail med lokalekoden på det aktuelle lokale.
  • Materialesalg til keramikværkstedet og Fablab: Fremover vil det kun være muligt at købematerialer via mobilpay. Materialerne vil være tilgængelige via værkstederne.
  • Forplejning i forbindelse med leje af lokaler: Frem til den 1. januar 2019, hvor den nye caféforpagter forventes at indtage Valby Kulturhus, er det tilladt selv at medbringe forplejning. Bemærk venligst, at dette kun er en midlertidig ordning.
  • Udlejning til fester: Der lejes ikke ud til fester i Valby Kulturhus.