Lone Billehøj er ny områdechef for Kultur V

07.08.2019
  • ""
Ny områdechef vil gøre Kultur V til en attraktiv samarbejdspartner for kulturaktører, offentlige institutioner og private virksomheder.

Det er en erfaren projekt- og kulturentreprenør med masser af berøringsflader til det frivillige arbejde i København, der nu sætter sig i chefstolen for Kultur V. 

Kulturelt medejerskab til københavnerne

Lone Billehøj er ny chef for biblioteker, kulturhuse og idrætsanlæg i Valby, Vanløse, Vesterbro og Sydhavnen – og hun glæder sig til at arbejde helt tæt på københavnernes hverdag:

”Vi skal flytte ejerskabet til kulturaktiviteterne væk fra vores egne skriveborde og tilbage til københavnerne. Det skal i højere grad være vores rolle at binde kulturaktører sammen, som kan have glæde af hinanden, og faciliteter partnerskaber fx med private virksomheder, foreninger eller institutioner. Det handler ikke kun om, hvornår en partner er interessant for os – vi skal etablere en langt større bevidsthed om, hvad vi kan tilbyde som samarbejdspartnere for andre,” siger Lone Billehøj og fortsætter:

Bydele i massiv udvikling

”Valby, Vanløse, Vesterbro og ikke mindst Sydhavnen er i en rivende udvikling, hvor der netop nu bygges mange nye boliger til endnu flere nye københavnere end noget andet sted i København. Dermed opstår der et øget behov for kultur- og idrætstilbud, som vi skal kunne levere, uden at det går ud over kvaliteten af vores øvrige tilbud. Derfor er vi nødt til at gå nyde veje, indlede nye samarbejder og i det hele taget arbejde mere borgerdrevet og innovativt med vores tilbud til københavnerne. Den udvikling glæder jeg mig til at stå i spidsen for”.

Lone Billehøj startede formeldt i jobbet som ny områdechef fra den 1. august 2019. Hun afløser Rikke Skovbølling Brandt, der allerede med virkning fra den 20. maj 2019 rykkede over som ny chef for Ejendomsdrift og Service-enheden i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

 

Fakta om Lone Billehøj:

  • Lone Billehøj er 45 år, gift med Jørgen, og mor til fire børn fra seks til tyve år. Hun er opvokset i Haslev, men har de senest 27 år haft fast base på Vesterbro i Københavns Kommune.
  • Lone har en kandidatuddannelse i kulturgeografi med statskundskab som sidefag fra Københavns Universitet.
  • Lone kommer fra et job som partner i JE Rådgivning, hvor hun bl.a. har været udlånt en periode som sekretariatschef til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Derudover har Lone en fortid som miljøchef hos DSB med ansvar for by- og erhvervsudvikling og afdelingschef for Park og Vej i Gentofte Kommune.
  • Lone har solid erfaring med frivillighed. For eksempel var Lone frivillig projektleder for Green Footsteps ved dette års Roskilde Festival. Hun har arbejdet frivilligt i en række idrætsforeninger indenfor svømning, cykling og fodbold. Det har ført en del bestyrelsesposter og frivillighedsprojekter med sig, herunder bl.a. som foreningsrepræsentant i Vesterbro Lokaludvalg.

Fakta om Kultur V:

  • Kultur V er én af fire områdeenheder i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Kultur V samler alle biblioteker, kulturhuse og idrætsanlæg i Valby, Vanløse, Vesterbro og Sydhavnen.
  • Kultur V nærbetjener en ¼-del af borgerne i Københavns Kommune, hvilket svarer til ca. 165.000 københavnere.
  • Kultur V beskæftiger ca. 80 medarbejdere, afholder ca. 2.500 årlige kulturarrangementer, og har et årligt budget på ca. 72 mio. kr.
  • Læs mere på kulturv.kk.dk

Kultur V - mail: kulturv@kff.kk.dk - tlf.: 33 66 30 50