10. klasser et skridt tættere på at flytte ind hos Vesterbro Bibliotek og Kulturhus

10.03.2018
KFU og BUU har sendt et forslag om ny placering af 10. klassescenter videre til de politiske forhandlinger om overførselssagen.

Ungdomsskolens 10. klassetilbud "10. Vest", som i dag holder til på Vesterbro Ny Skole, skal undervises i nye lokaler, når klokken ringer ind til første time i august i år. Vesterbro Ny Skole skal selv bruge lokalerne på grund af det stigende antal skolebørn på Vesterbro.

Bedre udnyttelse af kvadratmeterne

"Mange lokaler står tomme i formiddagstimerne og er oplagte at bruge til undervisning. Derudover giver placeringen mulighed for et tværfagligt samarbejde mellem skole, bibliotek og kultur, som kan skabe et spændende miljø for de unge", siger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å) og fortsætter:

"Vi skal udnytte kommunens kvadratmeter bedst muligt. Der er store pladsudfordringer, og derfor vil jeg gerne være med til at gå foran og hjælpe andre forvaltninger, ligesom det jo også giver god mening at samlokalisere og i højere grad tænke flere funktioner ind i kommunens bygninger", siger han.

Unikt indblik i lokalsamfundet

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (A) er enig:

"Vi er overbeviste om, at flytningen til Vesterbro Bibliotek og Kulturhus vil skabe værdi for både 10. klasserne og de øvrige brugere af huset. Ved at flytte eleverne til biblioteket vil de bedre kunne udnytte husets faciliteter og skabe samarbejder med lokalforeningerne. Det vil give eleverne et unikt indblik i lokalsamfundet, som de kan bruge i deres videre uddannelse", siger han.

 

Fakta:

I kommunens budgetaftale for 2018 blev der afsat penge til at undersøge mulighederne for at etablere faciliteter til 10. klasserne fra Ungdomsskolen på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus. Der er siden afholdt en række dialogmøder med faste lejere i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus og med Vesterbro Lokaludvalg.

Henholdsvis den 21. februar og 28. februar tog Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) og Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) stilling til den nye placering af 10. klasserne. De to udvalg besluttede at henvise sagen til forhandlingerne om den såkaldte overførselssag i marts, hvor der forhandles om ubrugte midler fra årets budget.

Renovering og ombygning af Vesterbro Bibliotek og Kulturhus koster i størrelsesordenen af 25 mio. kr.