Prekariseringens paradokser - foredrag og debat

  • Astrid Hinsch og Frederik Petersen
  • Astrid Hinsch og Frederik Petersen
13 feb

Dato

13.02.2019, 17:00 til 18:00
0
Lokale: ”Toves rum” i stueetagen.
Arrangementet sætter fokus på prekariseringens paradokser og mangeartede konsekvenser for nutidens akademiske arbejdstagere

Som unge universitetsuddannede, der hutler sig gennem tilværelsen som freelancere og projektansatte, giver Frederik Petersen og Astrid Hinsch et teoretisk og personligt indblik i nogle af de problematiske forhold, som kendetegner (arbejds)livet for stadig flere mennesker.

Frederik og Astrid problematiserer den aktuelle prekarisering af det akademiske arbejdsmarked, idet de fremhæver en række af prekariseringens selvmodsigelser og dilemmaer. Kom og hør deres tanker om skævvridningen i måden hvorpå vi i dag anskuer arbejdet og derigennem os selv"

Foredragsholderne

Frederik Petersen: Cand. Mag. i Kulturstudier
Astrid Hinsch: Cand. Soc. i arbejdslivsstudier

Lokale

”Toves rum” i stueetagen

Pris

Gratis, men tilmeld dig gerne online.