Om Kultur V

Om Kultur V

Kultur V i Københavns Kommune dækker en lang række kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg i Valby, Vanløse, Vigerslev, Sydhavnen og på Vesterbro.

En del af Kultur V

Kultur V er en organisationsenhed under Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) i Københavns Kommune. Vi samler biblioteker, idrætsanlæg, kulturhuse og svømmehaller i følgende københavnske bydele: Valby, Vanløse, Vesterbro og Sydhavnen.

Kultur V betjener ca. 165.000 københavnere. Det svarer til godt en fjerdedel af Københavns Kommunes samlede befolkning. 

En del af Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune

Som en organisationsenhed under Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune arbejder Kultur V under ansvar overfor de politiske beslutninger, som træffes i Københavns Borgerrepræsentation og Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidspolitikken i Københavns Kommune fastsætter rammerne for Kultur V’s målsætninger og daglige arbejde.

Læs mere om Kultur- og Fritidspolitikken her.

Kultur V arbejder desuden ansvar overfor de politiske beslutninger og prioriteringer, som Københavns Borgerrepræsentation og Kultur- og Fritidsudvalget løbende måtte træffe.

Læs mere om Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) i Københavns Kommune her.