Praktisk information

Her kan du læse om rammerne for samarbejdet.

Basisydelser – det der er gratis

Basisydelser er de tilbud, som er gratis for skolerne at deltage i. Det kan f.eks. være biblioteksorientering, Stærk på nettet og Vi elsker bøger-festivalens skoleaktiviteter. Se hvilke gratis basisydelser Kultur V tilbyder under tilbud (link?). Det er muligt at vælge kun at bruge basisydelserne, det er også muligt at kombinere det med tilkøbsydelser og supplerende ydelser.

Tilkøbsydelser

Tilkøbsydelser er de tilbud, som rækker ud over basisydelserne. Der er mulighed for at få skræddersyet en aktivitet efter ønske. Vi går i dialog om ønsker og muligheder, og sætter tid af til at udvikle tilbuddet særligt til den specifikke klasse. Tilkøbsydelser prisfastsættes ud fra en fast timepris baseret på det fulde tidsforbrug. Skolen kan med fordel tilkøbe flere aktiviteter af samme format således, at tiden brugt på forberedelser minimeres. Eksempler på tilkøbsydelser kan være book talk eller LEGO-læsning. Se mere under tilbud (link?).

Supplerende ydelser

Supplerende ydelser er tilbud, som er helt eller delvist finansieret af eksterne midler. Det kan f.eks. være BUF, lokaludvalg, fonde eller øvrige samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er disse tilbud gratis. Dog kan der indimellem være tilbud, der kræver en mindre egenbetaling for deltagelse. Vi søger løbende om støtte til aktiviteter, og der kan derfor opstå flere tilbud i løbet af året.

Kultur V - mail: kulturv@kff.kk.dk - tlf.: 33 66 30 50