Ordensregler i Katrinedalshallen

Her kan du læse om ordensreglerne.

I Katrinedalshallen er der plads til alle. Derfor er det også vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden og følger ordensreglerne. Alle har ret til at gå herfra med en god oplevelse.

Du viser eksempelvis hensyn til husets andre brugere ved at rydde op efter din aktivitet og respektere andres tider i hallen.

ORDENSREGLER

• OPHOLD: Ophold i Katrinedalshallen er kun tilladt for personer, der er tilknyttet en aktivitet på Katrinedalshallen.

• VIS HENSYN: Aktiviteter på Katrinedalshallen må ikke være til gene for andre. Vis hensyn og ryd op efter dig.

• ANSVAR: Ophold og brug af Katrinedalshallen sker på eget ansvar. Henstilling af personlige ejendele er også på eget ansvar.

• RYGNING: Katrinedalshallen er et røgfrit område.

• RUSMIDLER: Det er ikke tilladt at være påvirket af eller indtage rusmidler.

• KÆLEDYR: Kæledyr må ikke medbringes.

• HÆRVÆRK OG TYVERI: Hærværk og tyveri meldes altid til politiet og medfører krav om erstatning.

• BRUD PÅ ORDENSREGLER: Ved trusler, chikanerende eller voldelig adfærd, groft sprogbrug og når ordensreglerne ikke overholdes er Københavns Kommune bemyndiget til at bortvise og/eller give karantæne fra Katrinedalshallen.

• SIKKERHED: Politiet tilkaldes om nødvendigt med henblik på sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. 

BRUG FOR HJÆLP?

Er din henvendelse servicerelateret, så ring til Servicevagten, tlf. 33 66 33 60

Kontakt Katrinedalshallen på kulturv@kff.kk.dk, tlf. 33 66 30 50 (tlf. kl. 10-12)

Bliver ordensreglerne ikke overholdt? Politi, tlf. 114

Har du akut brug for hjælp? Alarmcentralen, tlf. 112

 

Kultur V - mail: kulturv@kff.kk.dk - tlf.: 33 66 30 50