Kultur- og Fritidspolitikken

Læs mere om det politiske grundlag, der sætter rammerne for Kultur V's målsætninger og daglige arbejde.

Kultur V arbejder med Kultur- og Fritidspolitikken i Københavns Kommune som grundlag.

Kultur- og Fritidspolitikken fastlægger rammerne for udviklingen af området indenfor en fireårige periode. Københavns Borgerrepræsentation fastlægger politikken, som Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for at gennemføre. Politikken er en forventningsafstemning mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Læs mere om Kultur- og Fritidspolitikken i Københavns Kommune her.

Kultur V arbejder desuden ansvar overfor de politiske beslutninger og prioriteringer, som Københavns Borgerrepræsentation og Kultur- og Fritidsudvalget løbende måtte træffe.

Læs mere om Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) i Københavns Kommune her.

 

Kultur V - mail: kulturv@kff.kk.dk - tlf.: 33 66 30 50