Kultur- og fritidspolitikken

  • ""
Læs mere om det politiske grundlag, der sætter rammerne for Kultur V's målsætninger og daglige arbejde.

Kultur V arbejder med Kultur- og Fritidspolitikken i Københavns Kommune som grundlag.

Kultur- og Fritidspolitikken fastlægger rammerne for udviklingen af området indenfor en fireårige periode. Københavns Borgerrepræsentation fastlægger politikken, som Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for at gennemføre.

Læs mere om Kultur- og fritidspolitikken i Københavns Kommune her.

Kultur V - mail: kulturv@kff.kk.dk - tlf.: 33 66 30 50