Corona-info

Byen er åben, men vi skal passe på hinanden. Se de nyeste regler her!

 

Læs mere på kk.dk/kultur-og-fritid-coronainfo

 

Hvad står Zone2 for?

  • ""
Zone2 tilbyder kulturelle aktiviteter for børn, med børn og af børn. Læs mere om Zone2s kreative værdier og historie.

Zone2 har base på 2. sal i Valby Kulturhus, og vi tilbyder holdaktiviteter, arrangementer og workshops for børn, unge, familier, institutioner og skoler. De fleste aktiviteter foregår i Zone2s lokaler i Valby Kulturhus, men vi benytter også parker og lokaler hos bydelens skoler, institutioner og biblioteker.

Målgruppen er børn og unge mellem 0-18 år.

Zone2 tilbyder en række faste holdaktiviteter, man går til og betaler for en sæson ad gangen. Fx rytmik, dans, musik, drama, rollespil, yoga og babygroove. Ind i mellem prøver vi nye holdtyper af, så forslag er velkomne.

Desuden tilbyder vi en legestue (mandag med betaling i døren og torsdag gratis). Vi laver arrangementer for og med børn og børnefamilier, institutioner og skoler. Vi samarbejder med lokale boligsociale medarbejdere om at tilbyde workshops i boligområder, og med BUF om at tilbyde musikundervisning i lokale fritidshjem. 

Kreativitet og sociale kompetencer i fokus

Vores kreative aktiviteter udfordrer og inspirerer børn og unge til at udvikle deres kreative sider i trygge omgivelser. Hos os er instruktørerne kreative professionelle, der arbejder pædagogisk. Vi udvikler og tilpasser undervisningen i samspil med deltagerne med udgangspunkt i deres eget univers. 

Med legekulturen som bagage har børn og unge gode forudsætninger for at forholde sig til den kulturelle virkelighed, der omgiver dem. Zone2 ønsker at medvirke til, at børnene bevarer disse evner. Det sker bl.a. ved at lade børnene arbejde sammen med engagerede professionelle kunstnere, der forstår at skabe plads til børnenes egne kompetencer.

Det startede i 2002

Zone2 blev skabt af ”Børnekulturhusgruppen” - en samling af forældre, pædagoger, bibliotekarer, lokale kunstnere og den lokale børnekulturkonsulent, der samledes første gang I efteråret 2001 mødtes med det formål at skabe et sted for børnekulturel udfoldelse i Valby. 

Et årstid efter blev foreningen Zone2 - Valby Børne- og Ungdomskulturhus stiftet i efteråret 2002, der blev ansat en daglig leder på projektbasis og foreningen begyndte at tilbyde børn og unge i Valby en række kreative/musiske aktiviteter. 

Efter seks år som selvstændig forening blev Zone2 en integreret del af Valby Kulturhus. For den daglige ledelse og administration står Iben Ravn, der har været med fra start, sammen med flere af de tilknyttede kunstnere og undervisere. 

 

Kultur V - mail: kulturv@kff.kk.dk - tlf.: 33 66 30 50