Fakta om Kultur V

Kultur V samler biblioteker, idrætsanlæg, kulturhuse og svømmehaller i Valby, Vanløse, Vesterbro og Sydhavnen. Læs mere om Kultur V her.

Kultur V er en organisationsenhed under Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) i Københavns Kommune. Vi samler biblioteker, idrætsanlæg, kulturhuse og svømmehaller i følgende københavnske bydele: Valby, Vanløse, Vesterbro og Sydhavnen.

Kultur V nærbetjener ca. 165.000 københavnere

Valby, Vanløse, Vesterbro og Sydhavnen er fire københavnske bydele med ca. 165.000 borgere. Det svarer til godt en fjerdedel af Københavns Kommunes samlede befolkning. Dertil kommer, at der især i Sydhavnen og Valby bliver bygget mange nye boliger i disse år, og det får naturligvis betydning for udbuddet af kultur- og fritidstilbud og -faciliteter.

Se oversigten over biblioteker, idrætsanlæg, kulturhuse og svømmehaller her.

Kultur V er ca. 55 fastansatte

Hos Kultur V arbejder langt de fleste ansatte med en kombination af drifts- og udviklingsorienterede opgaver med udgangspunkt i et eller flere af vores institutioner. Derudover har vi en stabsenhed, der varetager en række tværgående funktioner som administration, kommunikation og økonomi.

Lone Billehøj er chef for hele Kultur V. Den samlede ledelse består af syv personer, der hver især både har et fagansvar, et personaleledelsesansvar for en række institutioner, og som ledelsesophæng på tværgående teams i Kultur V.
 

Kultur V har ansvar for kultur- og fritidsudvikling

Som en organisationsenhed under Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune arbejder Kultur V under ansvar overfor de politiske beslutninger, som træffes i Københavns Borgerrepræsentation og Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidspolitikken i Københavns Kommune fastsætter rammerne for Kultur V’s målsætninger og daglige arbejde.

Læs mere om Kultur- og Fritidspolitikken her.

Kultur V - mail: kulturv@kff.kk.dk - tlf.: 33 66 30 50